Biuro projektowe - konstrukcyjne

Ewa Nagel

Czytaj więcej

Oferta

Zapraszam do współpracy.

Projektowanie
i kosztorysowanie

Wykonuję projekty budowlane, projekty wykonawcze, dokumentację techniczną. Opracowuję oceny techniczne, inwentaryzację obiektów budowlanych, projekty rozbiórki. Przygotowuję dokumenty niezbędne do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Wykonuję kosztorysy inwestorskie, powykonawcze i przedmiary robót budowlanych.

Realizacja
inwestycji

Sprawuję nadzór nad realizacją inwestycji zarówno od strony wykonawcy jak i inwestora, w zakresie min. kontroli i odbioru wykonanych prac, udziału w przygotowaniu dokumentacji odbiorowej obiektu. Sprawuję nadzór nad robotami budowlanymi jako kierownik budowy lub jako inspektor nadzoru inwestorskiego. Współuczestniczę w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do zakończenia inwestycji.

Kontrola utrzymania
obiektów budowlanych

Wykonuję obowiązkowe przeglądy okresowe obiektów budowlanych jak również przeglądy doraźne. Zajmuję się prowadzeniem książki obiektu budowlanego. Wykonuję oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Sporządzam opinie i oceny techniczne dotyczące obiektów budowlanych w zakresie konstrukcji.

O mnie

Zapraszam do kontaktu.

Posiadam doświadczenie w zakresie każdego stadium realizacji inwestycji. Świadczę usługi związane z przygotowaniem, realizacją, zakończeniem inwestycji oraz utrzymaniem obiektów budowlanych (uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z opracowaniem projektu budowlanego, nadzór nad realizacją budowy zarówno jako kierownik budowy jak i inspektor nadzoru inwestorskiego, kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego w trakcie jego użytkowania). Posiadam uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Życiorys

"...droga do sukcesu jest zawsze w budowie...":)


 • Student

  2001 - 2006

  Studia na Politechnice Wrocławskiej

  Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, specjalność: konstrukcje budowlane.


 • Kierownik

  2006 - 2014

  Kierownik budowy

  W przeciągu 8 lat pracy na budowie przeszłam wszystkie szczeble począwszy od majstra, skończywszy na kierowniku budowy. W 2008 roku zdałam egzamin i uzyskałam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.


 • Projektant

  2014 - 2017

  Projektant

  Przez 3 lata pracowałam jako projektant w biurze projektowym. W 2017 roku zdałam egzamin i uzyskałam uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń.


 • Inspektor

  2017 - obecnie

  Inspektor budowy

  Od połowy 2017 roku pracuję jako inspektor budowy. Zajmuję się też projektowaniem i kosztorysowaniem.

Kontakt

Obszar działania: Kalisz, powiat kaliski, woj. wielkopolskie

mgr inż. Ewa Nagel

kontakt@ewanagel.pl